Tuko Logistics Osuuskunta raportoi vastuullisuustyöstään vuosittain julkaisemalla vastuullisuusraportin. Se laaditaan kansainvälisen GRI-ohjeiston (Global Reporting Initiative) G4-vaatimusten mukaisesti. Keskitymme raportoinnissamme sidosryhmiemme olennaisiksi kokemiin vastuullisuusasioihin. Myös raportin mittarit ja tunnusluvut on valittu näiden olennaisuuksien perusteella. Niistä kerromme neljän teeman kautta, joita ovat:

  • Vastuullinen hankintaketju

  • Asiakkaiden ja yhteisön hyväksi

  • Henkilöstön hyvinvointi

  • Ympäristön huomiointi toiminnassa

 

Vastuullisuusraportti 2017

Vastuullisuusraportti 2016

Vastuullisuusraportti 2015