Vastuullisuus on yksi perusarvoistamme. Haluamme, että kestävä kehitys näkyy jokapäiväisissä valinnoissamme. Se on osa taloudellisia päätöksiä, henkilöstön hyvinvointia, hankintaketjun tuote- ja toimittajapäätöksiä ja tottakai myös toimintamme ympäristövaikutuksia. Vastuullisuustyömme pohjautuu paitsi yrityksemme yhteisiin arvoihin, myös visioon ja strategiaan. Näihin perustuu myös yrityksemme politiikat, kuten laatu-, ympäristö- ja työturvallisuuspolitiikka, hankintojen eettiset periaatteet ja henkilöstön muut toimintaohjeet.

Vastuullisuustyössämme otamme huomioon, että Tukolla on suoria ja epäsuoria vastuullisuusvaikutuksia sen koko arvoketjussa. Vaikutukset voivat olla joko taloudellisia tai näkyä vaikutuksina ihmisiin tai ympäristöön. Tukon yritysvastuun tavoitteena on hallita näitä arvoketjun moninaisia vaikutuksia sekä kehittyä niissä noudattaen jatkuvan parantamisen periaatetta.