Tunnustus Tuko Logistics Osk:lle ansiokkaasta energiatehokkuustyöstä Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksessa vuosina 2008 - 2016

15.6.2017

Tuko Logistics Osuuskunnalle on myönnetty kunniamaininta ansiokkaasta ja pitkäjänteisestä toiminnasta ja tunnollisesta sitoutumisesta Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimukseen vuosina 2008 - 2016. 

Valinnan on tehnyt Energiavirasto ja Motiva ja tunnustus julkistetaan tänään 15.6.2017 Energiatehokkuussopimusten juhlaseminaarissa Finlandia-talolla. Valinta tehtiin toimialan toimenpideohjelmaan liittyneiden yritysten joukosta käyttäen seuraavia kriteerejä:

  • sopimuksen mukaisesti asetetun energiansäästötavoitteen saavuttaminen
  • vuosittainen säännöllinen raportointi
  • energiatehokkuustoimenpiteiden toteuttaminen ja raportointi useana vuonna
  • sopimuksen mukaista suunnitelmallista energiatehokkuustyötä tukevan tehostamissuunnitelman laatiminen
  • liittyminen uudelle Energiatehokkuussopimuskaudelle 2017 - 2025

Kaupan alan edellinen energiatehokkuussopimuskausi päättyi viime vuoteen ja siinä Tuko sitoutui energiansäästötoimenpitein vähentämään sähkön ja kaukolämmön kulutusta 9 %:lla vuoteen 2016 mennessä (vuoteen 2010 verrattuna). Tuko onnistui tässä yli odotusten ja energiaa säästettiin tehdyillä toimenpiteillä yli 3000 MWh, kun tavoitteena oli 1500 MWh energiansäästö.

Energiatehokkuuden parantaminen on liittynyt olennaisena osana Keravan kiinteistön peruskorjaukseen ja kiinteistömme normaaliin ylläpitoon. Tärkeimpiä energiatehokkuushankkeitamme ko. sopimuskaudella ovat olleet:

  • valaistusuudistus (vaihdettu noin 5000 valaisinta energiatehokkaisiin vaihtoehtoihin)
  • toimiston ilmastointihanke ja rakennusautomaation parantaminen
  • lähettämön ja hevi-vastaanoton lämpötilahallinnan parantaminen/oviverhot
  • energiaraportoinnin käyttöönotto/ Enerkey-ohjelmisto ja sähköenergian alamittaus
  • tekemämme yrityksen energiakatselmus sekä Motiva-mallinen kiinteistön energiakatselmus

Kiinteistön lisäksi energiatehokkuusvaatimukset ja -toimet näkyvät vahvasti jakelukuljetuksissamme, jossa jakelureittejä sekä -päiviä on kehitetty ja optimoitu ja pyritty varmistamaan, että autot kulkevat mahdollisimman täysinä terminaaleihin ja kauppoihin.

Systemaattista vastuullisuustyötä ympäristövastuun osalta on tehty Tukolla jo vuodesta 2010 ja Tuko on ollut ISO14001 -sertifioitu yritys jo vuodesta 2003. Tässä työssä tärkeänä tukena ovat olleet yhteistyökumppanimme Tikkurilan Sähkö, Enegia ja Energosave. Energiatehokkuustoimenpiteitä jatketaan myös tulevaisuudessa ja jo alkaneella energiatehokkuuskaudella 2017 - 2025.