Tukon Vastuullisuusraportti 2014 on ilmestynyt

30.4.2015

Tuko on julkaissut vastuullisuusraportteja vuodesta 2011 alkaen. Tämä neljäs raporttimme on laadittu GRI -ohjeiston (Global Reporting Initiative) uudistettujen G4-vaatimusten mukaisesti. Keskitymme raportilla kertomaan yritysvastuun työstämme taloudellisen, sosiaalisen sekä ympäristövastuun alueilla keskittyen sidosryhmiemme kannalta olennaisiin asioihin ja kehitysaskeliin niissä.

Vuoden 2014 aikana uudistimme Tukon yritysvastuustrategian ja käynnistimme sen pohjalta vastuullisuusohjelman.