Tukon johtamis- ja toimintajärjestelmien sertifioinnit on uusittu

25.4.2016

Inspecta Sertifiointi Oy toteutti Tukolla ulkoisen auditoinnin 19. - 20.4.2016. Auditoinnissa uudelleensertifioitiin laatu- ja ympäristöjärjestelmämme sekä varmennettiin työturvallisuus- ja työterveysjärjestelmämme vaatimustenmukaisuus.

Auditoinnin aiheina olivat johtaminen, toimintajärjestelmän ylläpito ja kehittäminen, asiakaspalvelu sekä hankinta- ja logistiikkaprosessit. Lopputuloksena ei todettu yhtään poikkeamaa. Tämä tarkoittaa, että toimintajärjestelmämme täyttää edelleen kansainvälisten johtamisjärjestelmästandardien vaatimukset ja on sertifioitu taas vuodeksi eteenpäin.

Auditointiraportin yhteenvetona todettiin, että: ”Tukolla järjestelmiä kehitetään ja ylläpidetään ammattimaisella otteella. Operatiiviset asiat ja toimintajärjestelmä ovat hyvin toisiinsa kytkeytyneitä. Henkilöstön sekä esimiesten tietämys ja sitoutuminen vaikuttavat hyvältä.”

Tukolla on seuraavat sertifioidut toimintajärjestelmät:

ISO 9001:2008                      Laadunhallintajärjestelmä

ISO 14001:2004                    Ympäristöjärjestelmä

OHSAS 18001:2007             Työturvallisuus- ja -terveysjärjestelmä