Tuko yhtiöittää myymälä- ja varastotäydennyspalvelut ja myy enemmistön perustettavasta yhtiöstä Solteq Oyj:lle

16.2.2017

    

Tuko Logistics Osk ja Solteq Oyj ovat tänään sopineet seuraavasta järjestelystä:

  • Tuko perustaa uuden yhtiön Analyteq Oy:n.
  • Tuko siirtää nykyiset myymälä- ja varastotäydennysliiketoimintansa uuteen yhtiöön asiakas- ja toimittajasopimuksineen.
  • Toiminnoissa työskentelevä henkilöstö (19 henkilöä) siirtyy uuden yhtiön palvelukseen ns. vanhoina työntekijöinä. Pääasiallinen työskentelypaikka tulee olemaan toistaiseksi Keravalla Tukon tiloissa niiden henkilöiden osalta, jotka tuottavat myymälä- ja täydennyspalvelua Tukolle. Henkilöt, jotka työskentelevät muiden asiakkaiden myymälä- ja varastotäydennyspalvelujen parissa siirtyvät työskentelemään Solteqin toimitiloihin Aviapolikseen Vantaalle.
  • Uusi yhtiö ostaa Tukolta HR- ja taloushallintopalvelut sekä osan ICT-palveluista.
  • Solteq Oyj ostaa 51 % uuden yhtiön osakekannasta, Tuko jää 49 % omistusosuudella mukaan toistaiseksi.

Solteqin ydinliiketoimintaa ovat kaupankäyntiratkaisut. Myymälä- ja varastotäydennyspalveluiden tuottaminen avaimet käteen -palveluna Analyteq Oy:n henkilöiden analytiikkaosaamiseen ja Solteqin kaupankäynnin toimialaosaamiseen luovat asiakkaille uudenlaisen palvelukonseptin. Tarkoituksena on kasvattaa Analyteq Oy:stä merkittävä toimija Pohjoismaisessa markkinassa. Samalla Tukon yhdessä Relexin kanssa kehittämän palvelun edelleen kehittäminen ja laajentaminen saa hyvät eväät. Siirtyvälle henkilöstölle yrityskauppa tuo mukanaan kasvuun tähtäävän mielenkiintoisen työpaikan.

Lisätietoja:    Vice President Ilkka Brander, Solteq Oyj, ilkka.brander@solteq.com, 050 388 3108

                      Toimitusjohtaja Juha Viskari, Tuko Logistics Osk, juha.viskari@tuko.fi, 040 517 2020