Tuko Logisticsin johtamisjärjestelmän sertifioinnit uusittu

3.9.2015

Inspecta Sertifiointi Oy on toteuttanut Tukolla vuosittaisen ulkoisen auditoinnin, jolla varmennettiin sertifioitujen toimintajärjestelmiemme vaatimuksenmukaisuus. Laadunhallinta- ja ympäristöjärjestelmän osalta toteutettiin kevyempi ns. seuranta-auditointi ja työturvallisuus- ja terveysjärjestelmän osalta kyseessä oli kolmen vuoden välein toteutettava kattavampi uudelleensertifiointi. Tukon sertifioinnit ovat täten varmistettu laadunhallinnan ja ympäristöjärjestelmän osalta sekä työturvallisuus- ja terveysjärjestelmä on uudelleensertifioitu.

Tukon sertifioidut toimintajärjestelmät

ISO 9001 – laadunhallintajärjestelmä

ISO 14001 – ympäristöjärjestelmä

OHSAS 18001 – työturvallisuus- ja terveysjärjestelmä