Kilpailuvirasto on antanut päätöksensä Lähikaupan myynnistä Ruokakeskolle

11.4.2016

Kilpailuvirasto on 11.4.2016 antanut päätöksensä Suomen Lähikauppa Oy:n osakekannan myynnistä Ruokakesko Oy:lle. Päätöksen mukaan kauppa hyväksytään ehdollisena, Ruokakeskolle asetettavin sitoumuksin. Päätöksessä Tukoa koskevat mm. siirtymäsäännökset, joiden mukaan Suomen Lähikauppa jatkaa hankintoja Tukosta määräajan.

Tuko hakee uutta volyymiä  

Suomen Lähikauppa on Tukon merkittävä asiakas ja omistaja. Lähikaupan hankintavolyymistä kuitenkin vain osa on tapahtunut Tukon kautta – toki Lähikaupan volyymin poistuma siirtymäajan kuluessa on Tukolle haaste ja edellyttää sopeutumista muuttuvaan liiketoimintaympäristöön.

”Tukon muut nykyiset omistajat, Wihuri Oy, Stockmann Oyj Abp ja Heinon Tukku Oy ovat vahvasti sitoutuneet Tukoon ja heidän tavoitteenaan on kasvattaa Tukoa päivittäistavarakaupan omakustannuspohjaisena osuuskuntana hankinta- ja logistiikkaekosysteemiksi, joka kokoaa maksimaalisesti päivittäistavarakeskittymien (S, K ja Lidl) ulkopuolisen vähittäis- ja food service-volyymin. Tukon tehtävänä on vahvistaa modernein toimitusketjuratkaisuin ja synergioita lunastamalla tämän sektorin liiketoimintaa entistäkin keskittyneemmässä Suomen päivittäistavaroiden kilpailuympäristössä. Näin ollen Tuko pystyy tarjoamaan myös jatkossa kotimaiselle elintarviketeollisuudelle vaihtoehtoisen jakelukanavan” toteaa Tukon toimitusjohtaja Petteri Pelkonen.

”Tuko on parhaillaan prosessissa useiden potentiaalisten asiakkaiden ja/tai osuuskunnan jäsenten hankkimiseksi. Tähän potentiaaliseen kohderyhmään sisältyy lukuisia toimijoita, joiden kokonaishankintavolyymi yltää yli miljardin euron. Tukolla on erinomainen ja joustava tuote- ja palvelukokonaisuus, joka on nimenomaan räätälöity palvelemaan tätä kohderyhmää”, jatkaa Pelkonen.

Osana uusasiakashankintaa Tuko on yhdessä kumppaniensa kanssa kehittämässä myös täysin uusia palvelumalleja, kuten ruoan verkkokaupan palvelut. Tällä alueella uutena asiakkaana on aloittanut Kauppahalli24, jonka toimitukset Tukon Keravan varastolta käynnistyivät 5.4. Palvelumallissa ruoan verkkokaupan toimituksia tukeva keräilyprosessi on toteutettu kaupan keskusvaraston yhteyteen, joka lyhentää merkittävästi toimitusketjua ja mahdollistaa ruoan toimittamisen entistä tuoreempana. Toimintamalli on Suomen markkinoilla ainutlaatuinen.

Tuko arvioi KKV:n päätöstä

Tuko perehtyy KKV:n päätökseen välittömästi saatuaan siitä asianosaisjulkisen version.

Vasta hiljattain vuonna 2013 lainsäätäjä vahvisti kilpailulakia lisäämällä siihen 4a §:n, jolla nimenomaisesti haluttiin puuttua Suomen päivittäistavarakaupan keskittyneisyyteen ja sen aiheuttamiin kilpailuongelmiin. KKV:n päätös jättää lainsäätäjän tahtotilan kokonaisuudessaan huomioimatta ja mahdollistaa määräävässä markkina-asemassa olevan Keskon vahvistavan edelleen asemaansa yrityskaupan seurauksena niin vähittäiskaupan (VK) kuin food service (HoReCa/suurkuluttaja) -kaupan myynti- ja hankintamarkkinoilla.

Yrityskauppavalvonnan nimenomaisena tehtävänä on suojata kilpailullisen markkinarakenteen säilyminen. Vaikka kyseessä olisikin KKV:n päätöksessään viittaama taloudellisiin vaikeuksiin ajautuneen yrityksen tilanne Lähikaupan osalta, ei se poista KKV:n velvoitetta pyrkiä ehkäisemään syntyviä kilpailuongelmia ja asettamaan kilpailua riittävällä tavalla turvaavia ehtoja.

Kuten lukuisat lausunnonantajat ovat tuoneet KKV:lle esiin, kyseinen kauppa synnyttää merkittäviä kilpailuongelmia VK ja food service myynti- sekä hankintamarkkinoille.  Nämä ongelmat ylittävät kilpailulain 25 §:n kieltokynnyksen, joten niiden tehokas ratkaiseminen tulee olla yrityskaupan hyväksymisen edellytyksenä.

KKV:n nyt päätöksessään asettamat ehdot eivät poista riittävällä tavalla yrityskaupasta seuraavia kilpailuongelmia. Tuko Logistics Osuuskunta tulee arvioimaan osaltaan, valittaako se Markkinaoikeuteen KKV:n asettamista ja hyväksymistä yrityskaupan ehdoista.

 

Lisätietoja:       toimitusjohtaja Petteri Pelkonen, p. 020 771 2001

 

Tuko Logistics Osuuskunta on päivittäistavarakaupan valikoima-, hankinta- ja logistiikkapalveluyhtiö, jonka omistajina ja asiakkaina toimivat Wihuri Oy, Suomen Lähikauppa Oy, Stockmann Oyj sekä Heinon Tukku Oy. Palvelemme asiakasyrityksiämme tehokkaalla logistiikalla sekä asiakastarpeita vastaavalla tavaratarjonnalla. Palvelemme päivittäin noin 1000 vähittäismyymälää - Siwat, Valintatalot, Stockmann Herkut, M- ja Tarmo-kaupat – ja yli 5000 suurkuluttaja-asiakasta kuten Metro-pikatukut, Heinon Tukku, suurkeittiöt ja Food Service -toimipaikat. Liikevaihtomme vuonna 2015 oli 744 milj. € ja henkilöstön määrä noin 500.