FINNWATCH: Seurantaraportti. Halvalla on hintansa -raportin seurantatutkimus, joka julkaistiin tänään 28.1.2014.

28.1.2014

21.1.2013 julkaistun raportin julkituomien ihmisoikeusloukkauksien ja laittomuuksien korjaamiseksi olemme syventäneet vastuullisuusriskien arviointia koko hankintaketjussa. Julkistimme keväällä jo aiemmin käytössämme olleet hankinnan eettiset ohjeet sekä allekirjoitimme Hyvä kauppatapa -aiesopimuksen. Osallistuimme aktiivisesti BSCI Code of Conductin ja sen implementointiohjeiden kehitystyöhön.

Halvalla on hintansa -raportin ilmestymisen jälkeen Tuko Logistics Osk on entistä enemmän kiinnittänyt huomiotaan ja suunnannut voimavarojaan koko toimitusketjun vastuulliseen toimintaan, niin raaka-aineiden kuin lopputuotteidenkin, vastuullisuusvaateiden lisäämiseen, läpinäkyvyyteen ja valvontaan. Suhtaudumme vakavasti seurantaraportin esille tuomiin epäkohtiin ja tehtaiden on korjattava ja poistettava havaitut laittomuudet ja loukkaukset toiminnastaan. Jatkamme aktiivista keskustelua ja seuraamme tiiviisti tilanteen kehittymistä haluamaamme suuntaan ja kannustamme toimittajiamme tilanteen jatkuvaan parantamiseen. Olemme toimineet samalla periaatteella sekä suorien kontaktien että alihankintojen osalta riippumatta tuotteen valmistuspaikasta. Vuoden aikana olemme aktiivisesti työskennelleet thaimaalaisten tavarantoimittajiemme kanssa, emme ainoastaan raportin käsittelemien toimijoiden, vaan myös valmistajien ja alihankintaketjujen kanssa eri tuoteryhmissä ja avanneet sekä raaka-aine- että toimittajaketjuja.

Teimme loppuvuodesta 2013  kartoitus- ja auditointikäynnin tavarantoimittajiemme luona Thaimaassa.  Matkan aikana tapasimme raportissa mainitut Tukolle tonnikalaa toimittavan Unicordin ja VIP Juicemakerin Tukolle valmistaman täysmehun ananaskonsentraatin toimittajat yhtä lukuun ottamatta.   Kävimme keskusteluissa perusteellisesti läpi vaatimuksemme vastuullisesta toiminnasta sekä tarkistimme tuotteiden turvallisuuteen ja ympäristöön  liittyviä seikkoja. Suurimmat poikkeamat löytyivät työajoista ja vapaan järjestäytymisen puutteista, tuotantoprosessin ja tuotteen turvallisuuden toimijat tunsivat hyvin. Kehotimme niitä toimijoita, joilla ei ole BSCI-auditointia, lähtemään prosessiin. Tukon ensisijainen vaihtoehto SA8000-sertifioinnin jälkeen on BSCI-auditointi. Ohjaamme tavarantoimittajiamme osallistumaan BSCIn järjestämiin koulutuksiin ja auditointiemme aikana selvennämme ja tarkennamme,  mitkä ovat vaatimuksemme vastuullisen toiminnan osalta.

Matkan aikana tapasimme myös myanmarilaisten siirtotyöläisten verkoston edustajat. Lisäksi tapasimme ministeriöiden ja eri toimialajärjestöjen edustajia (kalateollisuus ja hedelmäsäilyketeollisuus) painottaen heille vastuullisen toiminnan tärkeyttä. Osallistuimme myös BSCIn ja ILOn yhteiseen Round Table -seminaariin Bangkokissa, tilaisuudessa oli läsnä valtion ja toimialajärjestöjen lisäksi myös edellä mainittujen tehtaiden edustajia. Paikallisten viranomaisten ja toimialajärjestöjen avoimella ja läpinäkyvällä työskentelyllä on tärkeä rooli vastuullisen toiminnan kehittämisessä Thaimaassa.

Hankintoja pitkissäkään toimintaketjuissa ei pidä suunnittelemattomasti ja välittömästi lopettaa, vaan on pyrittävä tilanteen jatkuvaan parantamiseen, välitön hankinnan lopettaminen johtaa aina entistä suurempiin ongelmiin yhteisössä.

Lisätietoja:
Tuotelaatupäällikkö Pirjo Heiskanen 040-517 2232