Finnwatch-raportti kahvin vastuullisuudesta

19.10.2016

Finnwatch julkaisi 18.10.2016 raportin, jossa se kuvailee ihmisoikeuksia ja niiden puuttumista tuottajamaissa, jotka useimmiten ovat ns. riskimaita ja joissa sosiaalisen vastuun epäkohdat ovat erityisesti alkutuotannossa.

Tuko-kahvien osalta raportti toteaa, että Tukolta puuttuvat vastuullisuuden tavoitteet kokonaan, sertifioidut tuotteet sekä alkutuotannon auditoinnit tai niiden vaatiminen PL-kahvin toimittajalta. Tuko on BSCI-jäsenenä (Business Social Compliance Initiative) sitoutunut sen periaatteisiin ja toimintaohjeisiin edellyttäen niiden tai vastaavien noudattamista sekä allekirjoittamista kaikilta tavarantoimittajiltaan, myös kahvin.

Tuko ostaa paahdetun, pakatun ja reseptillään valmistetun kahvin Gustav Pauligilta, jonka hankkimasta raaka-aineesta tuotteet on valmistettu. Kahvit ovat valikoituneet Tukon tuotevalikoimaan yhteistyössä osuuskunnan jäsenten kanssa. Valikoiman laatua, turvallisuutta sekä vastuullisuutta kehitetään ja parannetaan jatkuvasti.

Tuko tekee läheistä yhteistyötä kahvin toimittajan kanssa, yhteistyösopimus kattaa myös yhteistyön vastuullisuusasioissa. Paulig on antanut lupauksen, että kaikki sen hankkima raaka-kahvi on sertifioitua vuonna 2018 ja tämä koskee myös Tukon kahveja. Kahvien toimittaja tekee laajaa vastuullisuustyötä, joka sisältää myös auditointeja viljelmillä. Seuraamme tehtyä työtä ja sen tuloksia sekä raportointia jatkuvasti.

Raportin ja tutkimusten esille nostamiin epäkohtiin suhtaudumme vakavasti ja korjaaviin toimenpiteisiin ja ratkaisuihin paneudumme yhdessä tavarantoimittajamme kanssa, jotta vastuullisuuteen sitoutuminen koko hankintaketjussa jatkuvasti parantuisi ja tulisi kattavaksi käytännöksi joka portaassa.

Lisätietoja: Pirjo Heiskanen, tuotelaatupäällikkö +358 20 771 2232, pirjo.heiskanen@tuko.fi