Tuko mahdollistaa henkilöstölleen laajamittaisen osaamisen kehittämisen ja kehittymisen.

Yksi Tukon neljästä arvosta on ”Kehitämme ja kehitymme asiakkaiden parhaaksi”.

Jokainen uusi tukolainen käy läpi kattavan perehdytysohjelman. Perehdytyksen lisäksi oma tiimi ja esimies tukevat ja opastavat uusia tukolaisia matkalla ammattilaiseksi.

Tuko panostaa koulutukseen ja osaamisen kehittämiseen. Henkilöstöä kannustetaan ylläpitämään ammattiosaamistaan kouluttautumalla säännöllisesti. Henkilöstölle järjestetään myös laajoja sisäisiä koulutuksia.

Järjestämme tutkintoon johtavia oppisopimuskoulutuksia säännöllisesti henkilöstöllemme.