Jos yrityksesi ei vielä ole Tuko Logistics Osuuskunnan tavarantoimittaja ja katsot, että yhteistyölle on edellytyksiä, ota yhteys Tukon tuoteryhmästä vastaavaan valikoimapäällikköön hyvissä ajoin ennen valikoimajakson tietojen toimittamisen määräpäivää. Vastuuhenkilön saat tietoosi soittamalla Tukon vaihteeseen 020 77 111.

Valikoimapäällikkö arvioi yhteistyömahdollisuudet ja on yhteydessä ketjuihin. Jos tarjonta kiinnostaa, käynnistyy varsinainen yhteistyö ostoehtosopimuksen laadinnalla. Tässä yhteydessä sovitaan käytännön yksityiskohdat liittyen mm. tilauksiin, toimituksiin ja laskutukseen.

Valikoimajaksoittain tarjolla olevat tuotteet ja valikoimien muutokset käsitellään Tukon valikoimapäällikön johdolla ketjujen edustajien kanssa valikoimakokouksissa. Tällöin täsmentyy tulevan jakson varasto- ja tehdaskeräilyvalikoimien kokoonpano. Kokousten jälkeen tavarantoimittajille lähetetään vahvistukset, joista ilmenee ketjukohtaiset valikoimat tuotteittain.

Jotta tuotteet ovat mukana valikoimajakson käsittelyssä, tulee tuotetietojen olla perustettuna Synkka -tuotetietopankkiin tuoteryhmäkohtaiseen määräpäivään mennessä ja hinnastojen toimitettuna Tukon valikoimapäälliköille.