CRM Kuluttaja-asiakasrekisteri rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 ja 24 §:n mukainen rekisteriseloste

1.     Rekisterinpitäjä

Nimi: Tuko Logistics Osk (Y-tunnus 0858675-5)
Yhteystiedot: Postlarinkatu 4, 04200 Kerava
Rekisterinpitäjän edustaja: Mari Leinonen
puh. +358 20 77 111   puhelun hinta: 8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/min (sis. alv 24 %)
sähköposti mari.leinonen@tuko.fi

2.     Rekisterin nimi

Tuko Logistics Osuuskunta/ Kuluttaja-asiakasrekisteri

3.     Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tallennettuja henkilötietoja käytetään kuluttajapalautteen käsittelyyn, yhteydenottojen hoitamiseen ja asiakassuhteen hoitoon.

4.     Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään Tuko Logistics Osuuskunnan omiin merkkeihin tulleet kuluttajapalautteet. Rekisteriin kerätään kuluttajapalautteen antajasta perustietoja, kuten:

- nimi

- yhteystiedot

- Tuko Logistics Osuuskunnan omien merkkien tuotteisiin annetun palautteen sisältö

- palautteen käsittelytila ja Tuko Logistics Osuuskunnan vastine

5.     Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä rekisteröi vain ne tiedot, jotka kuluttajapalautteen antaja itse ilmoittaa joko puhelimitse tai Tuko Logistics Osuuskunnan ylläpitämillä Eldorado.fi-sivuilla, Firstprice.fi-sivuilla, Banderos.fi-sivuilla tai Smartpets.fi-sivuilla. 

6.     Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta eteenpäin.

7.     Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle.

8.     Rekisterin suojauksen periaatteet

a. Manuaalinen aineisto

Lukitut tilat.

b. Atk:lla käsiteltävät tiedot

Tietoja käsittelevät vain ennalta määritellyt henkilöt. Rekisteri on suojattu ulkopuoliselta käytöltä salasanoin ja palomuurilla. Asiakaspalauterekisterissä työskentelevät ovat tehneet salassapitosopimuksen.

9.     Tietojen säilytysaika

Asiakaspalauterekisterin henkilötietoja säilytetään noin 3 kk palautteen käsittelyajan päättymisestä. Asiakaspalauteen säilytysajan perusteena on vasteaika, jonka kuluessa asiakaspalautetta antanut henkilö todennäköisesti esittää reklamaation saamaansa korvaukseen.

Kuluttajapalautteen antajille lähetettävästä korvauksesta syntyvä kirjanpitoaineisto (asiakkaan nimi, postinumero, korvauksen arvo ja lahjasetelin viimeinen voimassaolopäivä) säilytetään kirjanpitolain edellyttämällä tavalla.

10.     Tietojen käsittelyoikeus

Asiakaspalvelu ja Tuotelaatu; palautteen käsittely

ICT; järjestelmän ylläpito ja kehitys

11.     Tarkastusoikeus

Jokaisella on oikeus tarkastaa järjestelmään tallennetut omat tietonsa. Pyyntö tarkastusoikeuden käytöstä tulee tehdä kirjallisesti allekirjoituksella varustettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

12.    Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Korjauspyynnöt toimitetaan rekisteristä vastaavalle henkilölle kirjallisesti allekirjoituksella varustettuna.