Tuko Logistics Osk:n operatiivinen toiminta on päättynyt 31.12.2018.

Hankinta- ja logistiikkatoiminnot ovat siirtyneet asiakkaidemme/omistajiemme hoidettaviksi. Hankinta- ja logistiikka-asioissa pyydämme tavarantoimittajia olemaan suoraan yhteydessä omistajiimme.

Tuko Logisticsiin liittyvissä asioissa pyydämme ottamaan yhteyttä toimitusjohtaja Juha Viskariin, 040 517 2020 tai juha.viskari@tuko.fi.